Eerste participatie bijeenkomst

Op 13 december hebben wij ons eerste participatie moment gehad van het project Herinrichting Voerendaal-Oost. We mochten meer dan 120 betrokken buurtbewoners ontvangen in de kantine van sporthal De Joffer op deze inloopmiddag- en avond. Hier hebben we waardevolle informatie opgehaald over de wijk en wat er speelt op het gebied van water, openbare ruimte en verkeer. We gaan nu met deze informatie aan de slag met het concept ontwerp. Via deze website en bewonersbrieven houden we u als buurtbewoner en belanghebbende op de hoogte van de voortgang van dit traject. In een volgende fase ontmoeten we u dan ook weer graag om uw betrokkenheid en participatie in dit project voort te zetten.