Aanleiding project en doelstellingen

De riolering en verharding in Voerendaal-Oost zijn aan vervanging toe. Dit is een mooie kans om meteen de openbare ruimte op een toekomstbestendige en duurzame manier opnieuw in te richten. Dit gaan we doen met extra aandacht voor klimaat en verkeersveiligheid. We geven dit project vorm op basis van participatie. Dit betekent dat buurtbewoners en belanghebbenden nauw betrokken worden bij de totstandkoming van het ontwerp en de uitvoering. Op deze manier komen we tot een eindresultaat waar de bewoners van Voerendaal-Oost blij mee zijn en optimaal gebruik van kunnen maken.